DOTAZY A FAKTA BRAIN BALANCE

Co je BRAIN BALANCE

Chcete vědět co je BRAIN BALANCE?

K čemu ho lze využít?

Nebo Nebo jak vlastně funguje?

 

 

CO JE BRAIN BALANCE?

Záleží z jakého pohledu na sérum BRAIN BALANCE nahlížíme. Může to být totiž prostředek k základnímu mentálnímu fungování, nebo naopak jeden z pilířů na cestě za rozvojem své mentální kapacity. 

Cílem tvůrce Ivany Kyselkové, bylo univerzálněji uchopitelné a hlavně udržitelné řešení. A tak je BRAIN BALANCE ve své podstatě unikátní péčí o mozek s velmi vysokou biodostupností a zároveň bez nežádoucích účinků ani při dlouhodobém užívání.

Sérum je ve formě sirupu, který se rozmíchává s 150-200ml vody a užívá se po snídani.

 

K čemu ho lze využít?

BRAIN BALANCE našel své uplatnění hlavně napříč těmito tématy: (Proklikem na téma lze jít hlouběji na stránku, věnovanou čistě vybranému tématu. Tato stránka je psána pro obecnější přehled.)

Všechna tato témata mají mnoho společného, ať už se jedná o potřebu prokrvení a úklidu, vyživení, či nalazení na zdravější frekvence.

 

Obecně díky tomu, že mozek dostane vše co potřebuje, jste schopni:

Zlepšit kognitivní funkce: paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, pohotovost, exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace, schopnost vyjadřování a porozumění.

Zlepšit neuroplasticitu, tedy schopnost propojování a rozvíjení kreativity.

Zlepšit motivaci, chuť „ jít do akce“, chuť pustit se do náročné výzvy.

Zvýšit kvalitu spánku.

Zmírnit úzkost, podrážděnost a přehnanou vznětlivost.

Podpořit činnost mozku v hladině ALFA.

Zlepšit ostrost zraku za šera a zmírnit suchost očí.

Zmírnit specifickou bolest hlavy.

Podpořit imunitní systém.

 

A JAK FUNGUJE?

Pro to, abychom mohli cílit na výše uvedná témata, je potřeba mozek:

  1. Vyživit
  2. Uklidit
  3. Prokrvit
  4. Zklidnit a naladit
  5. Nechat "spát"
  6. Udržovat

1. VYŽIVIT

Sérum obsahuje látky, které podporují tvorbu neuropřenašečů acetylcholinu a dopaminu. Tyto neuropřenašeče jsou obecně velmi vyčerpávány a nestíhá se obnovovat jejich požadovaná hladina.

 

2. uklidit

Jde o tzv. „úklid nahromaděného odpadu v mozku“.

Podobně jako každý orgán i mozek produkuje koncové metabolity, tj.“odpad“.

Koncové mozkové metabolity narušují výrobu, transport a fungování neuropřenašečů, ale i jiných látek nutných pro optimální funkci mozku.

Poruchy funkce mozku způsobené koncovými mozkovými metabolity patří do skupiny neurodenerativních onemocnění. Vyčerpaný mozek totiž nestíhá odpad uklízet a z něj pak vznikají plaky, které se zaněcují. Hromadně pak odumírají buňky a snáze se rozvíjí neurodegenerativní choroby.

BRAIN BALANCE má vysoký obsah L-Taurinu, aminokyseliny, která pomáhá s odstraňováním buněčného odpadu. Sérum obsahuje L-Taurin v lipozomální formě, tedy ve formě velmi dostupné pro mozek.

 

3. prokrvit

Mozek je orgán, který je nejcitlivější na nedostatek kyslíku.

BRAIN BALANCE přispívá díky niacinu - vitamínu B3 v základní čisté formě kyseliny nikotinové, k rozšíření vlásečnic, tedy úklidu, rychlejší dostupnosti mikroživin a celkovému okysličení organismu. 

Prokrvením ovšem nedostáváme k buňkám jen kyslík. Ale dobře průchodnými vlásečnicemi putují k buňkám i tolik žádoucí živiny, mikroživiny a další přínosné sekundární látky.

Zároveň B3 ve formě kyseliny nikotinové snižuje zlý LDL cholesterol a zvyšuje hodný HDL cholesterol. To je též důležité nejen pro prokrvení.

Často bývá nedostatečné prokrvení důvodem neustálého pocitu zimy.

 

4. Zklidnit a naladit

Mozek pracuje v 5ti základních vlnových délkách: GAMMA, BETA, ALFA, THETA a DELTA. Vlnové délky vykazuje na všech úrovních zároveň, jen na některých více a na některých méně.

Neustálá mentální aktivita, těkání a přetěžování probíhají výrazně na úrovních GAMMA a BETA.

Právě na těchto úrovních dochází k vyčerpávání neuropřenašečů a hromadí se v mozku více odpadu (koncových mozkových metabolitů).

Rychle se také odbourává anandamid a stoupá produkce glutamátu. To vše dohromady brání vytváření nových nervových spojení. A neuroplasticita (schopnost propojování, kreativity) je závislá na vytváření nových druhů spojení.

BRAIN BALANCE díky L-Theaninu snižuje kmitočet mozku k hladině ALFA. Ten díky tomu nespotřebovává tolik neuropřenašeče, snáze se drží člověku kontrola nad svými emocemi, lépe funguje intuice a klidná činorodost.

Dále lze snížením glutamátu a zvýšením gama-aminomáselné kyseliny zvýšit mentální stabilitu, tedy mírnit úzkoslivost, podrážděnost a přehnanou vznětlivost.

 

 

5. NECHAT “SPÁT“

Vyživením mozku přes den, prohlubujeme kvalitu spánku v noci. 

Přetížený a vyčerpaný mozek produkuje více excitačního neuropřenašeče - glutamátu, který zhoršuje kvalitu spánku.

Dále tím, že přehlcený mozek pracuje převážně ve vlnách BETA a částečně i GAMMA, tak spotřebovává velmi rychle neuropřenašeč acetylcholin, jehož nízká hladina též způsobuje horší spánek.

BRAIN BALANCE díky obsaženému DMAE podporuje tvorbu acetlycholinu a zároveň neničí spánek přepětím.

Za prvé díky tomu, že je DMAE chytře sestaveno s ostatními látkami a za druhé neobsahuje stimulanty, které mnoha uživatelům snižují v dlouhodobém hledisku kvalitu spánku.

 

6. UDRŽOVAT 

Vysokým obsahem L-Taurinu stimuluje neurogenezi, tj. růst nových mozkových buněk a pomáhá udržovat zdravé mitochondrie.

L-Theanin přispívá k vyrovnané činnosti mozkových neuropřenašečů.

Působí proti projevům stárnutí v mozku, proti zhoršování strukturální integrity mozkových buněk (membrán). Fosfolipidy, které tvoří lipozomální formu séra, se totiž spojí s fosfolipidovou membránou buňky.

 

Tyto způsoby fungování jsou vzájemně propojeny a sepsali jsme je takto k uchopitelnému pochopení. Funkci jednotlivých látek jsme věnovali tento prostor.

Informace ke konkrétnímu důvodu užívání naleznete na tomto rozcestí.

 

Přejít na sérum
Časté dotazy
Hodnota séra
Jak si sérum vyzkoušet?
Kontraindikace a léky
Složení a o složení

 

Prohlášení o odpovědnosti: Veškeré informace, které jsou prostřednictvím této stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Použité zdroje a další informace naleznete v našem prohlášení o odpovědnosti pod těmito odkazy: Zdroje informací a Prohlášení odpovědnosti

Nenašli jste odpověď?

napsat dotaz