Blog

Taurin: proč a jak zpomaluje stárnutí mozku?

O aminokyselině l-taurin (dále taurin) asi každý někde něco slyšel. Zpravidla převažuje dojem, že taurin je jen součástí energetických drinků. Zapomíná se, jak kruciální je jeho dostatek pro naše tělo, zejména pro mozek. Taurin má schopnost urychlovat vznik nových mozkových buněk a spojů mezi nimi a to i ve stáří. Jeho dostatečné množství chrání mozek před neurotoxiny a zároveň snižuje míru poškození mozku po mozkové mrtvici či v důsledku zranění. Jeho tvorba organismem však během stárnutí klesá. Proto byste ho měli začít doplňovat.

 

Co o taurinu potřebujete vědět, než budete číst dále:

 • Je nezbytný pro normální funkci mozku.
 • Pomáhá udržovat zdravé mitochondrie. (Pokud si nepamatujete z biologie, tak mitochondrie jsou buněčné organelky, ve kterých se štěpí kyslík a z toho získáváme energii. Taurin se nám tedy stará o naše buněčné elektrárny.).
 • Urychluje růst nových mozkových buněk, a to i ve stáří.
 • Odbourává neurotoxiny, snižuje oxidační stres a zánět.
 • Minimalizuje dopady mozkové mrtvice a různých zranění mozku.
 • Je nezbytný pro zdravou funkci srdečního svalu.
 • Urychluje transport glukózy do buňky.
 • Jeho dostatek zvlhčuje oči, zabraňuje tak jejich vysušování při práci u počítače a při řízení.

O taurinu by se dalo hovořit několik hodin a napsat samostatnou publikaci. V tomto článku se soustředím na vysvětlení, kterak je dostatek taurinu nutný pro zdravé fungování mozku. A jen dodávám, že bez taurinu by BRAIN BALANCE, naše pomoc pro mozek, nemohl fungovat tak dobře, jak funguje.

 

! VAROVÁNÍ !

Přečtení tohoto článku vás změní. Buď si už nedovedete představit další život bez taurinu, nebo nad ním budete neustále přemýšlet a bude to ve vás hlodat. Budete si klást otázky, proč nic o taurinu neví lékaři okolo vás, a proč není součástí medikace běžné péče. 

Čtení tohoto článku prostě není snadné, ale změní vás.

Jak konkrétně taurin chrání a optimalizuje zdraví mozku?

 1. Podporuje růst nových mozkových buněk: tedy podporuje NEUROGENEZI.
 2. Chrání mozek před svou vlastní excitotoxicitou. Excitotoxicita se v mozku zvyšuje při intenzivní – excitované – mozkové činnosti. Pomáhá s odstraněním koncových mozkových metabolitů.
 3. Chrání mozek před neurologickými toxiny.
 4. Minimalizujepoškození mozku po prodělané mrtvici či zranění hlavy.
 5. Chrání mitochondrie, buněčné membrány, reguluje vápník.

A teď zapněte mozkové závity, projdeme si jednotlivé oblasti působení taurinu na mozek více do hloubky…

 

 

Podpora NEUROGENEZE, aneb vyladění mozku

Během stárnutí se většině lidem zmenšuje mozek, víte proč? S tím, jak stárneme (až na výjimky, nebo ty z nás, co víme, jak se o sebe starat), klesá tvorba nových mozkových buněk. Tvorba nových mozkových buněk se odborně nazývá neurogeneze.

Kritická neurální spojení s s věkem tím zmenšují. To obyčejně způsobuje útlum kognitivních funkcí (zhoršení paměti, učení se, kreativity) a urychluje rozvoj demence. Pokud chceme, aby nám mozek sloužil co nejdéle, musíme celý život udržovat jak zdravé a funkční mozkové buňky, tak též chránit spojení mezi těmito buňkami. Všechny naše mozkové funkce – od ovládání pohybu až po kognitivní úkoly na vysoké úrovni, jako je mluvení, učení a zapamatování si učeného – vyžadují tato životně důležitá neurální spojení.

V udržení zdravé neurogeneze nám pomáhá dostatečné množství taurinu.

Taurin ale ještě navíc k tomu všemu tlumí zánět v mozku, a tím vytváří vhodné podmínky k přežití mozkových buněk. Stará se tak jak o tvorbu nových buněk, tak i o jejich přežití. A tím, že nové buňky přežijí, mohou se spojit. Díky taurinu se nám při stárnutí nemusí mozek zmenšovat.

 

 

Ochrana před EXCITOXICITOU

Excitotoxicita je proces, který nastává, když je mozek tzv. přetažen intenzivníneustávající mentální činností. Při přepínání mozku dochází totiž k tomu, že jsou nadměrně aktivovány určité receptory v mozku. Například nadměrnou stimulací glutamátem.

Glutamát je jeden z excitačních mozkových neurotransmiterů. Je nezbytný pro normální funkci mozku. Zprostředkovává signály mezi nervovými buňkami a hraje roli při učení a paměti. Nadměrná stimulace mozkových buněk chronicky vysokou hladinou glutamátu způsobuje dysfunkci a programovanou buněčnou smrt mozkových buněk. 

Taurin blokuje a snižuje nadměrnou stimulaci způsobenou nadbytkem glutamátu, tím buňky chrání před excitotoxicitou a zabraňuje tak jejich předčasné smrti. Podobně excitotoxicky ochrnanný vliv má aminokyselina l-theanin, též součástí funkční péče o mozek Brain Balance.

Pokud není v mozku dostatek taurinu, mozkové buňky umírají brzy poté, co jsou vystaveny vysokým koncentracím glutamátu. Ale při dostatku taurinu tento excitotoxický stres přežijí.

Nezvládnutá excitotoxicita urychluje rozvoj neurodegenerativních poruch. Schopnost taurinu chránit mozek vůči nadměrné excitotoxicitě z něj dělá podstatného hráče na poli prevence neurodegenerativních poruch, včetně Alzheimerovy nemoci.

 

 

Snižování rozvoje pro mozek nebezpečných beta-amyloid plaků

Krom ochrany mozku před excitotoxicitou, dostatek taurinu také snižuje další dva faktory, které přispívají k poklesu kognitivních funkcí a riziku rozvoje demence: toxické účinky akumulace beta-amyloid plaků a rozvoj zánětu z tohoto koncového „odpadního“ mozkového metabolitu. Zdá se, že alespoň část tohoto ochranného účinku je způsobena schopností taurinu přímo se vázat na beta-amyloid vznikající plak a díky svým zvlhčujícím vlastnostem ho „rozpouštět“. 

Několik studií na potkanech též ukázalo,  že taurin pomáhá chránit mozkové funkce, snižovat oxidační stres v mozku, posilovat neurotransmisi a snižovat zánět mozku.

 

Ochrana před demencí 

Skupina vědců v Jižní Koreji zkoumala souvislost mezi taurinem a ochranou před demencí u starších osob. Odhadli příjem taurinu u 40 seniorů s demencí v minulosti a porovnali jej s příjmem taurinu u 37 zcela zdravých seniorů stejného věku. Zjistili, že senioři s demencí měli výrazně nižší úroveň příjmu taurinu než zdraví jedinci, když byli mladší. Průměrný příjem taurinu u zdravých jedinců byl přibližně o 18 % vyšší než u těch, u kterých se rozvinula demence. Tato studie také ukázala, že množství příjmu taurinu korelovalo se stupněm kognitivních funkcí. Jinými slovy, ti, kteří měli nejvyšší příjem taurinu, měli nejlepší výsledky v kognitivních testech.

V jiné studii na starších ženách pomohlo 1 500 mg taurinu denně snížit zánět, chránit zdraví hematoencefalické bariéry a zlepšit skóre kognitivních testů již po 14 týdnech užívání.

Tyto studie naznačují, že taurin podporuje zdravou mozkovou funkci a může chránit před Alzheimerovou chorobou a demencí. 

V Brain Balance najdete v jedné denní dávce 1500 mg l-taurinu.

 

Snížení dopadu mrtvice

Mrtvice je právem obávaným strašákem. Velmi často se po mrtvici značně zhorší kognitivní, ale i psychomotorické funkce.

 

 

Mozkové mrtvice lze v zásadě rozdělit na dva druhy:

 1. Ischemická cévní mozková příhoda: je častější a nastává, když je průtok krve v cévkách mozku snížen nebo blokován, což vede ke smrti dotyčných buněk a ztrátě či útlumu příslušných funkcí, za které postižené centrum odpovídalo. Ve studii  ischemické cévní mozkové příhody na zvířatech se doplňkově podával taurin. Doplňovaný taurin snižoval objem poškození mozku způsobeného cévní mozkovou příhodou asi o 55 % ve srovnání se zvířaty, která nebyla léčena. Kromě toho se u zvířat, kterým byl podáván doplňkový taurin, snížil oxidační stres a zlepšila se funkce mitochondrií.
 2. Hemoragická mrtvice: znamená náhlé, spontánní krvácení do mozku nebo kolem něj. Ačkoli je méně častá než ischemická cévní mozková příhoda, stále postihuje mnoho starších jedinců, zejména ty s vysokým krevním tlakem. Ve studii na potkaním modelu hemoragické mrtvice bylo doloženo, že taurin chrání před poškozením mozku způsobeným tímto typem mrtvice. Zvířata,  kterým byl podáván taurin, měla mírnější ztrátu funkce spojenou s hemoragickým krvácením a méně trpěla otoky a záněty mozku.

 

Snížení poškození způsobeného poraněním hlavy 

Zranění hlavy z pádů nebo jiných nehod může způsobit významnou ztrátu mozkových funkcí. Několik preklinických studií prokázalo, že taurin zlepšuje vývoj zranění hlavy. V jedné studii taurin zabránil poškození mozkových buněk po experimentálním poranění hlavy u potkanů.

U léčených zvířat se také zlepšil průtok krve mozkem a zlepšila se funkce mitochondrií. Několik dalších studií na zvířatech ukázalo, že taurin nejen chrání mozek před následky poranění hlavy, ale zároveň zmírňuje dopad na kognitivní funkce po poranění hlavy.

 

Snížení účinků neurotoxinů 

Taurin může pomoci chránit mozek před neurotoxiny, které poškozují nervový systém. 

Jednou z nejběžnějších škodlivých sloučenin je glukóza, zejména ve vysokých hladinách pozorovaných u diabetiků. Na zvířecích modelech diabetu vede zvýšená hladina cukru v krvi k zánětu, oxidativnímu stresu a poškození DNA v mozku. 

V nedávné studii na potkanech trpících diabetem léčba taurinem všechny tyto účinky snížila. 

Taurin také chránil mozky zvířat vystavených toxickým účinkům několika sloučenin, včetně arsenu, těkavých plynů a dalších známých neurotoxinů.

 

Tak a článek jste přečetli. Říkala jsem, že vás změní. 

Proč o taurinu neví nic lékaři? O tom si můžete přečíst v chystaném článku Proč mi o tom lékař nic neřekne?.

A připomínám, že taurin ve funkčním spojení s dalšími složkami do sebe dostanete v BRAIN BALANCE. V denní dávce je ho 1500mg.

Tak na zdraví.

 

Ivana Kyselková, tvůrce BRAIN BALANCE a mnohého dalšího

 

Studie k tématu taurin a mozek:

 1. Prentice H, Modi JP, Wu JY. Mechanisms of Neuronal Protection against Excitotoxicity, Endoplasmic Reticulum Stress, and Mitochondrial Dysfunction in Stroke and Neurodegenerative Diseases. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:964518.
 2. Li XJ, Li S, Li XQ, et al. [Effects of taurine on the ultrastructure and P2X7 receptor expression in brain following traumatic brain injury in rats]. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2012 Jul;28(4):301-3, 8.
 3. Su Y, Fan W, Ma Z, et al. Taurine improves functional and histological outcomes and reduces inflammation in traumatic brain injury. Neuroscience. 2014 Apr 25;266:56-65.
 4. Zhao H, Qu J, Li Q, et al. Taurine supplementation reduces neuroinflammation and protects against white matter injury after intracerebral hemorrhage in rats. Amino Acids. 2018 Apr;50(3-4):439-51.
 5. Zhu XY, Ma PS, Wu W, et al. Neuroprotective actions of taurine on hypoxic-ischemic brain damage in neonatal rats. Brain Res Bull. 2016 Jun;124:295-305.
 6. Bae MA, Gao R, Kim SH, et al. Past Taurine Intake Has a Positive Effect on Present Cognitive Function in the Elderly. Adv Exp Med Biol. 2017;975 Pt 1:67-77.
 7. Sun N, Youle RJ, Finkel T. The Mitochondrial Basis of Aging. Mol Cell. 2016 Mar 3;61(5):654-66.
 8. Navarro A, Boveris A. Brain mitochondrial dysfunction in aging, neurodegeneration, and Parkinson's disease. Front Aging Neurosci. 2010;2.
 9. Shivaraj MC, Marcy G, Low G, et al. Taurine induces proliferation of neural stem cells and synapse development in the developing mouse brain. PLoS One. 2012;7(8):e42935.
 10. Leon R, Wu H, Jin Y, et al. Protective function of taurine in glutamate-induced apoptosis in cultured neurons. J Neurosci Res. 2009 Apr;87(5):1185-94.
 11. Guan H, Qiu Z, Zhou X, et al. Protection of Taurine Against Impairment in Learning and Memory in Mice Exposed to Arsenic. Adv Exp Med Biol. 2017;975 Pt 1:255-69.
 12. Zhang X, Wang X, Zhang J, et al. Effects of Taurine on Alterations of Neurobehavior and Neurodevelopment Key Proteins Expression in Infant Rats by Exposure to Hexabromocyclododecane. Adv Exp Med Biol. 2017;975 Pt 1:119-30.
 13. Ames BN. Prolonging healthy aging: Longevity vitamins and proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Oct 23;115(43):10836-44.
 14. Bouckenooghe T, Remacle C, Reusens B. Is taurine a functional nutrient? Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 Nov;9(6):728-33.
 15. Hernandez-Benitez R, Vangipuram SD, Ramos-Mandujano G, et al. Taurine enhances the growth of neural precursors derived from fetal human brain and promotes neuronal specification. Dev Neurosci. 2013;35(1):40-9.
 16. Pasantes-Morales H, Ramos-Mandujano G, Hernandez-Benitez R. Taurine enhances proliferation and promotes neuronal specification of murine and human neural stem/progenitor cells. Adv Exp Med Biol. 2015;803:457-72.
 17. Fujikawa DG. The role of excitotoxic programmed necrosis in acute brain injury. Comput Struct Biotechnol J. 2015;13:212-21.
 18. Wang R, Reddy PH. Role of Glutamate and NMDA Receptors in Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2017;57(4):1041-8.
 19. Lewerenz J, Maher P. Chronic Glutamate Toxicity in Neurodegenerative Diseases-What is the Evidence? Front Neurosci. 2015;9:469.
 20. Jang H, Lee S, Choi SL, et al. Taurine Directly Binds to Oligomeric Amyloid-beta and Recovers Cognitive Deficits in Alzheim
  er Model Mice. Adv Exp Med Biol. 2017;975 Pt 1:233-41.
 21. Chupel MU, Minuzzi LG, Furtado G, et al. Exercise and taurine in inflammation, cognition, and peripheral markers of blood-brain barrier integrity in older women. Appl Physiol Nutr Metab. 2018 Jul;43(7):733-41.
 22. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113. Accessed May 23, 2018.
 23. Niu X, Zheng S, Liu H, et al. Protective effects of taurine against inflammation, apoptosis, and oxidative stress in brain injury. Mol Med Rep. 2018 Nov;18(5):4516-22.
 24. Caletti G, Herrmann AP, Pulcinelli RR, et al. Taurine counteracts the neurotoxic effects of streptozotocin-induced diabetes in rats. Amino Acids. 2018 Jan;50(1):95-104.

ODBĚR ČLÁNKŮ A NOVINEK

Vyplňte prosím Váš e-mail!

Nenašli jste odpověď?

napsat dotaz