Blog

Návrat do reality: Kokain

Dnešní movitější společnost už je na užívání kokainu natolik zvyklá, že se dokonce uživatel nemusí na toaletách pracně schovávat. Uživatelé kokainu tak zdánlivě bezpracně objevují svou spontánnost, bohužel ale časem stoupá tolerance a člověk potřebuje více a častěji. Nastupují nepříjemné nežádoucí účinky intenzivínho užívání kokainu a člověk má pak mnohdy problém rozeznat, co je skutečné od toho, co je jen výplodem jeho sluchových halucinací a stihomamů. Kokain zdravotně škodí, problém je, jak se z chronického užívání kokainu navrátit zpět do reality.

 

Proč lidé užívají kokain?

Od nepaměti se lidé cítí nejlépe, mohou-li si dovolit být sami sebou.

Aby si člověk mohl dovolit být sám sebou, tak k tomu potřebuje odvahu.

Je-li člověk sám sebou, mizí strach.

Kde není strach, tam kvete láska, poznání bez nutnosti ohýbání reality.

Když je totiž člověk sám sebou: 

 • je celkově šťastnější
 • je silnější (psychicky i fyzicky)
 • má více energie, vysokou sebeúctu, ochotu jít do akce s dobrou náladou.

Toto všechno nabízí občasným uživatelům kokain.

 

 

Dlužno říci, že takového stavu bytí je možno dosáhnout bez kokainu, a sice trvale, pokud člověk pracuje celoživotně na svém zkvalitnění, tedy duchovně roste ve smyslu zkvalitňování sebe sama ve vztahu nejen k sobě, ale i k ostatním.

Jenže, kdo dnes celoživotně duchovně roste, když většina lidí upadá? 

To je důvodem, proč lidé mající na kokain prostředky po něm tak rádi sahají a neberou zřetel na zdravotní dopady, které užívání kokainu přináší.

Neboť kokain si za libé pocity s ním spojené, nechává tučně zaplatit zdravím svých uživatelů..

„DPH z užívání kokainu je vysoká“, a zdánlivě bez možnosti vratky. 

A neplatí se penězi, ale zdravím duševním a psychickým.

Vedle libých, euforizujících počátků při prvopočátečním užívání, dokáže totiž kokain člověka hodit na naprosté fyzické i psychické dno pekla zvané závislost.

 

Co je to kokain?

Kokain je rostlinný alkaloid (jed) z jihoamerického keře KOKA.

Kokain účinkuje jako stimulační droga s anestetickým účinkem (blokuje proud sodíku v nervových vláknech), v minulosti byl využíván zubaři jako lokální anestetikum.

Slangově se mu říká: sníh, koks, karel, kája, svačina...

Navíc nejrozšířenější způsob užívání kokainu s alkoholem je nesmírně škodlivý.

 

Proč?

Kokain si totiž lidé navykli užívat společně s alkoholem.

Alkohol je droga tlumivá a kokain stimulační.

Jak alkohol, tak kokain vytváří silnou závislost devastující tělo i mysl.

Proč vůbec lidé užívají kokain společně s alkoholem?

Při užití kokainu při tzv. únavě z alkoholu se účinky alkoholu sníží, a člověk je tak schopen na večírku vypít o mnoho více a zůstat relativně svěží.

Jenže ouha, kokain působí kratší dobu než alkohol, po odeznění účinku kokainu na člověka „padá deka“ z vlny vypitého alkoholu, který doposud nepociťoval.

Kombinace alkohol + kokain ničí nejen játra, ale hlavně mozek, včetně ostatních orgánů těla.

 

 

Protože jsem nikdy kokain neužívala, nicméně kokain je tak celospolečensky rozšířený, že kokainistům zdravotně pomáhám, vyzpovídala jsem několik uživatelů kokainu, aby mi povyprávěli o svých zkušenostech.

Tak nejen za mne, ale hlavně samotní uživatelé jednoznačně vyhodnotili kokain, co se týče přínosů versus ztrát, jakožto ztrátový.


ÚROVNĚ UŽÍVÁNÍ

Účinky kokainu popsané samotnými uživateli, v závislosti na intenzitě míry užívání.

 

PRVOUŽIVATEL, POČÁTEČNÍ PROŽITKY

U někoho se nejsilnější prožitek po užívání kokainu nedostaví hned při první dávce, ale třeba až při dávce třetí.

Člověk na počátku užívání kokainu pociťuje euforii, osvěžení, myslí mu to, dobře se vyjadřuje, má pocit, že vše zvládne.

U jednodušších, agresivnějších jedinců se může dostavit i příval agrese, chuť si to s dotyčnými rozdat, pocit nadřazenosti.

V těchto fázích je to tzv. společenská droga, kdy není uživatel až tak k nepoznání od neuživatelů, krom toho, že je svěží a pokud kokain kombinuje s alkoholem, tak zkonzumuje v relativní pohodě více alkoholu a s úsměvem na tváři klidně pokračuje v okouzlující, bystré konverzaci plné osvětlujících momentů náhlého pochopení a vyřešení problému.

Většina prvouživatelů se pro kokain nadchne a společenské užívání kokainu už nikdy neopouští.

Mnohdy se kokain ze společenských akcí přesunuje do domácího prostředí a prvouživatel se od experimentálního užívání kokainu dostává do fáze pravidelného, občasného užívání kokainu.

Občas se dostavuje pocit ucpaného nosu.

 

OBČASNÝ UŽIVATEL

Občasný uživatel už občas dopředu cítí „hladový nos“ a velmi častozapomenena to, „že méně je více“ a s kokainem to pěkně přepálí.

Potom se dostává do situace, kdy svěžest mizí jako obláček v dáli, a uživatel, co to přeťal pak kouká zbytek večera, je zaražený, mysl zeje v nenaplněné prázdnotě, a nakonec se ani moc nebaví. Převažují negativní pocity a mysl rentgenuje okolí a posuzuje. 

Velmi často se tyto nelibé pocity uživatel snaží přebít alkoholem a vymotat se z toho dalším užitím kokainu.

Mezitím stoupá tolerance a k dosažení žádoucích pocitů nestačí dávka jako na počátku.

Euforie se mění v rezignaci, komunikace vázne, naopak člověk hledá „kde tesař nechal díru“, z čehož velmi často se rozvíjí paranoidní pocity doprovázené sluchovými halucinacemi a stihomamy. Velmi často stoupá krevní tlak a v noci se mohou objevovat potíže s dýcháním nosem.

Kokain narušuje střevní mikroflóru a po čase se objevují problémy s trávením, nadýmáním.

Stoupají nutkavé tendence dát si, člověk si hledá zdůvodnění pro to, aby si dal….

Trvá zhruba 1-2 týdny abstinence vrátit se k původnímu, běžnému, vnímání reality.

 

PRAVIDELNÝ „ ZÁVISLÝ“ UŽIVATEL

Užívání se mění ve víceméně negativní rutinu doprovázenou výpadky paměti, poruchami nálad- podrážděnosti, ztráta radosti, permanentní nervozita, inteznivní stihomamy a paranoia.

K tomu se přidávají intenzivní projevy fyzické: téměř permanentní průjem.

K tomu, aby se v mozku vytvořil dopamin je zapotřebí více a více stále důraznějších podnětů. Dopaminové receptory ztrácí citlivost na dopamin

Tělu chybí mnoho mikroživin (vitamíny, minerály,,), které v důsledku narušené mikroflory a téměř trvalého průjmu nejsou mikroživiny střevem vstřebávány.

Díky tomu je narušena i zubní sklovina, zuby jsou křehčí, tmavnou.

Člověk se cítí jako balon a trvá asi 14dnů naprosté abstinence na to, aby splasknul.

Je narušena rovnováha iontů a člověk zadržuje vodu a začíná vypadat, jako kdyby terapeuticky užíval kortikoidy. Při společenských akcích po užití drogy a alkoholu doslova otékají a mají vizáž otesánka.

Velmi často dochází k poruchám sluchu a člověk slyší něco jiného, než bylo řečeno a mysl tyto informace chybně interpretuje a převrací, díky čemuž člověk upadá do stále větších mezilidských problémů.

V pozdějších fázích přichází i chybné zrakové vnímání.

Člověk je tak doslova vržen do jakési paranoidní reality a neví, jak se vrátit zpět.

Člověk se točí v kruhu:

užití, protažení do druhého nebo třetího dne, pak delirium, pokus o přežití, postupné vyhrabávání se z nejhorších duševních propadů do doby, než se zase trošku vzchopí. Potom začíná proces shánění a užívání na novo. 

Dostat se zpět k normálnímu způsobu vnímání trvá 2-3 týdny abstinence.

Nicméně o úplném návratu se mluvit nedá, neboť kognitivní funkce jsou velmi poškozeny. S návratem do reality, zlepšením kognitivních funkcí, ale i s problémem natékání hodně pomáhá BRAIN BALANCE (viz 5 kroků návratu do reality z kokainu).

BRAIN BALANCE minimalizuje škody napáchané dlouhodobým užíváním kokainu, i ve spojení s alkoholem.

 

INTENZIVNÍ „ silně ZÁVISLÝ“ tzv. každodenní UŽIVATEL

Na rovinu, nesehnala jsem nikoho, kdo by spadal do této skupiny a koho bych tak mohla vyzpovídat. Tak to lapidárně shrnu do konstatování: „ Je to průser“.

 

 

A TEĎ, JAK Z TOHO VEN?

Úplně na rovinu je velmi těžké lidem předávat své zkušenosti, tedy že bezpříčinné radostivosti lze dosáhnout výhradně za střízliva, prací na sobě, zkvalitňováním sebe sama a vždy ve vztahu hlubokého soucitu k ostatním.

To je rada cenná, avšak málokým uchopitelná a málokdo tuto radu chce realizovat.

Je to přece naše mysl, která si neustále snaží něco zjednodušovat, hledat rychlé výtahy k osvícení bez odvedené práce.

A protože to takto nefunguje, bez zkvalitnění sebe sama v souvztažnosti k celku nelze hovořit ani o záblescích osvícení. Tak mají lidi drogy, které jim poskytnou iluzi výtahu a malinkou ochutnávku toho, jak by se mohli mít báječně. 

Jenže po tomto výletu vždy dopadají tvrdě na zem, a bláhovci bláhoví, chtějí zas a znovu tyto libé pocity okusit a tak se nejdříve mysl, posléze i tělo stává závislým.

Kokain devastuje:

 • Kognitivní funkce
 • Střevní mikrofloru
 • Sliznici nosu
 • Resorpci vody buňkami
 • Zhoršené prokrvení při pauzách bez kokainu

Jak tedy pomoci člověku toužícímu utéci od kokainu a navrátit se do reality s těmito kokainem poškozenými oblastmi?

 1. ZLEPŠENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: Zde je nutno vybalancovat neuropřenašeče, obnovit citlivost na dopamin, zoptimalizovat tvorbu dopaminu, překonat úzkosti doprovázející návrat do reality, obnovit neuroplaticitu nervových spojů, zregenerovat ochranné buňky mozku, pomoc s odstraněním koncových mozkových metabolitů – toto vše umí mnou vytvořený BRAIN BALANCE. Měli byste si ho dopřát zhruba po třetinu doby, po kterou jste kokain užívali. Tzn. užíváte-li intenzivně kokain 1,5 roku, tak dopřejte mozku kůru BRAINBALANCE na 6 měsíců.
 2. ZLEPŠENÍ STAVU MIKROFLORY: Zde doporučuji probiotika na tlusté střevo (těch je většina prodávaných, ale i probiotika na tenké střevo. Nesmíme opominout ani dodávání probiotických plísní (probiotické plísně obsahuje třeba ENTEROL lékárna).
 3. ZLEPŠENÍ SLIZNICE NOSU A POTAŽMO SLIZNIČNÍ IMUNITY: zde jednoznačně stříkat do nusu solné roztoky s lithiem, např.Vincentka ve preji
 4. ZLEPŠENÍ METABOLISMU VODY: L-TAURIN v sirupu BRAIN BALANCE zlepšuje metabolismus vody, zmírňuje otoky. Dále je velmi dobrým pomocníkem NONSALT (net lékárny), který obsahuje kombinaci hořčíku a draslíku, po které velmi záhy „splasknete“, tedy vyloučíte přebytečnou, zadržovanou, vodu
 5. PROKRVENÍ: zde bych doporučila vitamín B3 v základní formě kyseliny nikotinové (v adekvátním množství je i v BRAIN BALANCE), z bylinek alespoň po 3 týdny kapky jinan dvoulaločný

Celkově při návratu do reality je třeba stanovit si řád, pravidelné rytmy, rituály, dodržovat.

Stravu lehkou, s převahou rostlinných bílkovin nad živočišnými. Ze sacharidů rýže, brambory, ovoce. Velmi dbát o zdraví prospěšné tuky. Pro mozek omega 3 NMA tuky, „Medium chain triglycerids“ olej (MCT olej). Hodně tepelně upravené, na trávení nenáročné zeleniny, s dostatkem čerstvé listové zeleniny.

Podrážděnému střevu velmi pomáhá kvalitní černý čaj.

Tak těchto 5 kroků, společně dohromady, včetně šetrné a pravidelné stravy, Vám tělesně pomohou s návratem do reality.

 

Dostanou Vás zpět, možná o kousek bohatší o zkušenost, že za „atrakci zvanou kokain“ se draze platí zdravím tělesným i duševním.


Ivana Kyselková, co nikdy kokain neužila, ale vytvořila účinnou pomoc v návratu do reality - BRAIN BALANCE

ODBĚR ČLÁNKŮ A NOVINEK

Vyplňte prosím Váš e-mail!

Nenašli jste odpověď?

napsat dotaz