Blog

KÝM BUDETE, ZTRATÍTE -LI VZPOMÍNKY?

Znáte nejčastější druh demence? Seznamte se s ní: Projevuje se tím, že vám mizí pamět. Nejčastější demence totiž způsobuje odumírání mozkových buněk z neznámých příčin a znáte ji pod jménem Alzheimerova choroba. Projevuje se zhoršením krátkodobé paměti, špatným vyjadřováním či špatnou časovou a prostorovou orientací. Rozvíjí se plíživě, leckdy 10-15let a lék na ni budete hledat marně. Chybí i systematický plán prevence. Pojďme se podívat, co je podstatou této obávané nemoci a hlavně na to, jak můžete pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby snížit.


Jo a též si projdeme, jak se léčí či zdali se vůbec v současnosti léčí.

CO JE TO ALZHEIMEROVA CHOROBA?

Neurodegenerativní onemocnění projevující se ztrátou mozkových buněk a hromaděním tzv. „mozkového odpadu“ v podobě amyloidních plaků. Alzheimerova choroba na vás neskočí ze dne na den jako viroza, ale má svá často letitá stádia vývoje:

Rané stadium

Rané stadium Alzheimera zpravidla nepoznáte vy, ale na vás ho poznají vaší blízcí. Projevuje se obtížnějším dorozumíváním, zapomínáním, zvýšenou vztahovačností, popíráním problémů a poruchy paměti, dezorientací v čase, blouděním na známých místech, obtížným rozhodováním a bezradností. Přidávat se může deprese či vyšší sebestřednost..

Střední stadium

Ve středním stádiu rozvoje Alzheimerovy poruchy ztrácíte soudnost, prohlubují se změny vaší osobnosti, ztrácíte soběstačnost co se týče nakupování, vaření, pravidelné hygieny a oblékání. Na psychické úrovni můžete začít trpět bludy.

Pozdní stadium

Zde nerozeznáváte blízké, máte poruchy příjmu potravy, nejste schopni souvislého mluveného projevu, chůze vám dělá potíže, trpíte poruchami  vylučování moči a stolice... Pokračuje tělesné a duševní chátrání, následuje smrt.


Vše co bylo blízké či snadné je najednou tak daleko...

PROČ ALZHEIMEROVA CHOROBA VŮBEC VZNIKÁ? 

GENETICKÉ PŘÍČINY:

Pokud máte v rodině Alzheimerovu chorobu v přímé linii, máte vysokou pravděpodobnost vzniku této choroby. A to zpravidla ještě před 60.rokem. Pravděpodobně totiž máte mutace v těchto genech: APP, TAU presenilin ad.

85-90% všech případů se ale začíná rozvíjet mezi 60.-70.rokem života. A to z jiných příčin, než že byste měli genetickou predispozici.

Které jsou spouštěči rozvoje Alzheimerovy choroby?

Spíše než k jednomu „viníku- spouštěči“ se přikláníme ke společnému působení několika rizikových faktorů jako jsou:

 1. hromadění železa v měkkých tkáních, tedy i mozku, které extrémně zvyšuje oxidační stres a způsobuje narušení funkce mitochondrií
 2. vysoký oxidační stres obecně
 3. zánětlivé procesy
 4. jak vysoký oxidační stres, tak zánětlivé procesy způsobují dysfunkci mitochondrií
 5. narušení funkce lysozomů
 6. deficit vitamínu B12
 7. hromadění hliníku
 8. nadprodukce neuropřenašeče glutamátu
 9. úbytek tvorby neuropřenašeče acetylcholinu

Všechny tyto faktory ve finále vedou k hromadění amyloidu beta, protože pokud jste postiženi výše uvedenými faktory, tak tzv. „mozkový odpad“ se vám tvoří ve vysoké míře, odbouráváte jej pomaleji než normálně a tak se vám v mozku hromadí vytvářené plaky. Ty se hromadí především v centru paměti (hipokampu) a mozkové kůře.

A mimo jiné zároveň degenerují cholinergní centra v mozku.
 

CO MŮŽETE DĚLAT PROTO, ABYSTE ALZHEIMERA POKUD MOŽNO VŮBEC NEDOSTALI?...

... JE VŮBEC NĚJAKÁ PREVENCE MOŽNÁ? VŽDYŤ SE O PREVENCI VŮBEC NEMLUVÍ....

Bohužel, na rozdíl od prevence kardiovaskulárních onemocnění, tak o prevenci neurodegenerativních onemocnění se lékaři téměř nic neučí.

Preventivně vám poradí abyste mozek trénovali, luštili křižovky či se učili v pozdním věku cizí jazyk. Jenže to je zoufale málo. Protože na mozku jste závislí, měli byste o něj pečovat.

Jak tedy konkrétně pečovat o mozek tak, abyste minimalizovali vznik a rozvoj Alzheimerovy choroby?

 1. PODPOROVAT TVORBU ACETYLCHOLINU
  - Podáváním látek, které podporují tvorbu acetylcholinu
  - DMAE, PHOSPHATIDYLCHOLINE - najdete v sirupu BRAIN BALANCE, komplexní péči o mozek
 2. MÍRNIT OXIDAČNÍ STRES
  - Antioxidanty: Vitamín C v lipozomální formě, VITAMÍN E a mnohé další
  - Udržovat hladinu homocysteinu v optimální hladině. Hladinu homocysteinu si nechte zkontrolovat z krve v laboratoři.
 3. MÍRNIT ZÁNĚTLIVÉ PROCESY
  - Užívat CURCUMIN, PROANTOKYANIDINY Z BŮRŮVEK 
 4. PEČOVAT O MITOCHONDRIE
  Mitochondrie jsou buněčné organely, ve kterých se získává energie štěpením kyslíku. Aby se mitochondrie v mozku nevyčerpávaly, je nutná jejich ochrana.
  -
   Nejlepší ochrannou je látka zvaná PQQ
 5. CHELATOVAT TĚŽKÉ KOVY:
  Ferritin, pakliže ho máte vysoký, ukazuje na nadměrné hromadění železa v měkkých tkáních (mozek, játra, slinivka....) 
  Přírodní chelátor ALFALIPOOVÁ KYSELINA dokáže v tkáních zadržované železo chelatovat, tj.převést do formy, která je vylučitelná močí a stolicí.
  Hliník a jeho nadměrná akumulace v mozku je též jedním ze spouštěčů, chelátor pro hliník je L-CARNOSINE
 6. KONTROLOVAT OPTIMÁLNÍ HLADINU VIT.B12
  Nechte si z krevního séra laboratorně zjistit hladinu vitamínu B12. Pokud je nedostatečná, užívejte B12 a po čase překontrolujte. Pokud i poté bude hladina vit.B12 nízká, velmi pravděpodobně trpíte poruchou vstřebávání. Pak budete potřebovat vitamín B12 v injekční formě od lékaře.
 7. MÍRNIT PRODUKCI GLUTAMÁTU A MINIMALIZOVAT JEHO ŠKODLIVÉ VLIVY NA MOZEK - PŘEČTĚTE SI VÍCE ZDE:
  L-THEANIN, L-TAURIN, které naleznete ve funkční formě a v synergii s dalšími pečujícími látkami v sirupu BRAIN BALANCE

 

JAK SE ALZHEIMEROVA CHOROBA LÉČÍ? A LÉČÍ SE VŮBEC?

Pokud už trpíte Alzheimerovou nemocí, lékař vám nejspíš předepíše jen léky na prokrvení a podporu tvorby aetylcholinu.

Žádné léky, které by vás vyléčili, totiž lékaři na Alzheimerovu chorobu nemají.

A právě z tohoto důvodu se vám více než vyplatí pečovat preventivně o svůj mozek.

 

ODBĚR ČLÁNKŮ A NOVINEK

Vyplňte prosím Váš e-mail!

Nenašli jste odpověď?

napsat dotaz